Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Cele cinci structuri de
economie sociala lansate în 2015:

Centru de limbi straine – Bucuresti
Gradinita / After school – Bucuresti
Gradinita / After school – Domnesti, Ilfov
Gradinita / After school – Rosu, Ilfov
Gradinita / After school – Geamana, Arges

Detalii

DESPRE ALIAT

Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor

aliat

ALIAT – Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, una din primele organizatii profesionale care activează în domeniul adicțiilor din România, fondată în 1993 cu scopul de a dezvolta programe de prevenire şi tratament pentru problemele corelate cu consumul de alcool şi de droguri, din care fac parte profesionişti din domeniul sănătăţii mintale (psihiatri, psihologi, asistenţi sociali şi asistente medicale).

În august 2011, ALIAT a devenit beneficiarul unui proiect strategic cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin care a deschis, în Bucureşti şi în Târgovişte, primele 2 centre care oferă tratamente complexe și servicii de reintegrare socială destinate persoanelor cu un consum problematic de alcool şi familiilor acestora. Pe perioada derulării proiectului, până în 2013, cele două centre au oferit aceste servicii în regim complet gratuit.

În perioada 2014-2015, am derulat trei proiecte cofinanțate din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, care au beneficiat de un buget total de peste 11 milioane de lei (contribuție proprie+cofinanțare), prin care au fost create 14 structuri de economie socială, menite să devină afaceri sociale autosustenabile:

  • Întreprinderi sociale pentru îngrijiri integrate în domeniul dependențelor de substanțe (6 întreprinderi sociale)
  • SES THERAPY. Trei structuri complementare pentru grupurile vulnerabile (3 întreprinderi sociale)
  • S.E.S.O.P.A.D.- Structuri de Economie Sociala - Oportunitate pentru Persoanele aflate in Dificultate (5 întreprinderi sociale)

Proiectul "S.E.S.O.P.A.D. – Structuri de economie socială – Oportunități pentru Persoanele aflate în Dificultate", care face obiectul Contractului de Finanțare cu numărul POSDRU/168/6.1/S/145951, a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 2007-2013, Axa Prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale". Durata de implementare a proiectului a fost de 14 luni, cu un un buget total de aproape 3,6 milioane de lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de peste 3,3 milioane de lei.

Pentru a vedea întreaga expertiză dobândită de ALIAT în cei peste 20 de ani de activitate, prin toate proiectele sale în domeniul tratamentului și prevenției dependenței de substanțe, accesați pagina asociației.

ALIATONG.RO

Conferinta de lansare a proiectului